Home
   » » » 7- »  |   |   |   | 
 


Comfy Keyboard Picture only

Learning Hebrew DVD
ספריית עמי


Gift Voucher FAQ
Your Account
Your Email Address
Your Password
$22.95
: תמי שם טוב

שם הספר
באותיות לטיניות
Ha-Safa ha-Nama
כריכה
דפים22
הוצאה לאורכנרת ספרים
שנת הוצאה2021
מספר קטלוגיB-143-1512היה היתה שפה יפיפיה. והשפה התנמנמה, היא התיישנה, לא דיברו בה כמעט אלפיים שנה. מי יוכל להעיר אותה משנתה? כל ילד וכל ילדה!

כי הם ידברו בה וישחקו בה ויחלמו בה ויגדלו איתה. ומי ימציא לילדים מילים חדשות, שהיו חסרות כמו גלידה וריבה ובובה? אליעזר בן יהודה! האיש והאגדה.

הסופרת תמי שם-טוב מספרת לילדים על תחיית השפה העברית בסיפור אגדה מקורי שגיבוריו הם שפה יפיפיה, איש נחוש שביקש להעיר אותה ודור חדש של ילדים שגדל וצמח איתה. בין ספריה לילדים ולנוער: מהפכת התפוזים של מתי, אני לא גנב, אני לא עוזב, ואיך קוראים לך עכשיו, סבא סביח וספרים בסדרת ממציאים ומגלים. תמי שם-טוב זכתה בפרסים רבים ובהם פרס זאב, פרס ביאליק ופרס לאה גולדברג.

.
English Hebrew
0
animation2
!
 -
:

:

!
Cards We Accept
BOX_INFORMATION_CARDstmus10@yahoo.com
BOX_INFORMATION_CARDstmus10@yahoo.com

Copyright © 2005 Stmus.com