Home
   » » » »  |   |   |   | 
 


Comfy Keyboard Picture only

Learning Hebrew DVD
ספריית עמי


Gift Voucher FAQ
Your Account
Your Email Address
Your Password
$44.95
: בן־בסט, גרונן

שם הספר
באותיות לטיניות
Orot u-tzlalim be-kalkalat ha-shuk
כריכה
דפים845
הוצאה לאור עם עובד ספרים
שנת הוצאה2020
מספר קטלוגיB-156-2127ספר זה מתאר ומנתח את התהליכים שחלו במשק הישראלי מ 1995 עד 2017 . פרקי הספר נכתבו על ידי טובי הכלכלנים בישראל כל אחד מהם סוקר ובוחן במאמרו את ההתפתחויות העיקריות במשק בתחום התמחותו. הפרקים עוסקים בנושאים הבאים: מדיניות פיסקלית, מדיניות מיסוי, אינפלציה ומדיניות מוניטרית, מאזן התשלומים, כלכלה וביטחון, שוק ההון, פנסיה, ריכוזיות כלל משקית, מיסוי משאבי טבע, צמיחה כלכלית ופריון עבודה, אי שוויון בהכנסות, שוק העבודה, כלכלת חינוך, כלכלת בריאות, כלכלת החברה הערבית, ענף ההיי-טק, שוק הדיור וכלכלת סביבה.

.
English Hebrew
0
animation2
!
 -
:

:

!
Cards We Accept
BOX_INFORMATION_CARDstmus10@yahoo.com
BOX_INFORMATION_CARDstmus10@yahoo.com

Copyright © 2005 Stmus.com