Home
   » » » »  |   |   |   | 
 


Comfy Keyboard Picture only

Learning Hebrew DVD
ספריית עמי


Gift Voucher FAQ
Your Account
Your Email Address
Your Password
$17.95
: אפרת מס

שם הספר
באותיות לטיניות
Yael Lohemet ha-Mosad be-Veirut
כריכה
דפים110
הוצאה לאור
שנת הוצאה2015
מספר קטלוגיB-052-6133אמיל יקירי, אני עדיין רועדת מאירועי הלילה האחרון. פתאום באמצע הלילה התעוררתי מרעש התפוצצויות... נכנסתי לפאניקה הישראלים מתקיפים. רצתי לחלון וראיתי קרב מתנהל ברחוב. זה היה נורא... אחרי כמה שעות השתרר שקט ולהפתעתי נרדמתי. כשהתעוררתי חשבתי שהיה זה אך חלום רע, אבל לא, זו הייתה המציאות. הישראלים הנוראים האלה באמת היו שם. שלך באהבה רבה, הנזירה שלך בלבנון

כך כתבה יעל, גיבורת ספר זה, למטֶה 'המוסד' בו שירתה, למחרת ליל התשעה אפריל 1973, כשנדמו הדי היריות של מבצע 'אביב נעורים', בו חוסלו בלב ביירות שלושה מראשי ארגון פת"ח. במבצע הנודע נטלו חלק יחידות מובחרות של צה"ל ושל 'המוסד'. "במהלך המבצע," כותב מייק (מיכאל) הררי, מפקד יחידת 'קיסריה' של המוסד בעת ההיא, "היו אלה לוחמי 'קיסריה' ששמשו כנהגים מובילי הכוח הלוחם של סיירת מטכ"ל והצנחנים ברחובות ביירות אל היעדים ומהם בחזרה, ובלי יעל, עליה הוטלה משימת המודיעין העיקרית של העברת מודיעין בזמן אמת, לא היה המבצע יוצא לדרך. לכל לוחם ולוחמת הסיפור האישי החסוי שלו. בחרנו הפעם לספר על 'אביב נעורים' ולחשוף חלק מסיפורה האישי של יעל. ביקשנו לשתף את הקוראים בתחושות, ברגשות ובערכים של הלוחמים, ולספר כיצד התמודדו עם המתח והחששות בעת מילוי משימותיהם". לדברים אלה מוסיף צבי זמיר, שהיה ראש 'המוסד' בעת המבצע: "סיפורה של יעל, הוא פתח להכרת לוחמות ולוחמים במוסד, מפקדיהם, מפעיליהם ואנשי המטֶה שאיפשרו להם לבצע את המשימות אליהן נשלחו מחוץ לגבולות ישראל. דרכה של יעל, מילדותה ועד גיוסה למוסד, הכשרתה והמבצעים בהם לקחה חלק, הם תמונת פסיפס מורכבת ובלתי צפויה. שנים רבות חלפו מאז הייתה לוחמת פעילה. היעדים השתנו, הטכנולוגיות אחרות וכלי העבודה של הלוחמים אינם דומים, אבל האדם לא השתנה והוא שעומד במרכזו של ספר זה".

.
English Hebrew
0
animation2
!
 -
:

:

!
Cards We Accept
BOX_INFORMATION_CARDstmus10@yahoo.com
BOX_INFORMATION_CARDstmus10@yahoo.com

Copyright © 2005 Stmus.com