Home
   » » » »  |   |   |   | 
 


Comfy Keyboard Picture only

Learning Hebrew DVD
ספריית עמי


Gift Voucher FAQ
Your Account
Your Email Address
Your Password
יונתן
יונתן
$21.95
$57.95
: אלכס דניאל

שם הספר
באותיות לטיניות
Lihyot be-Si ha-Hatzlaha
כריכה
דפים245
הוצאה לאורDialog Publishing
שנת הוצאה2019
מספר קטלוגיB-800-0558בני האדם רודפים אחרי שלושה דברים בחיים: בריאות, אהבה, כסף. בשנים האחרונות הצטרפה לרשימה גם הגשמה עצמית. רוב בני האדם ימותו מבלי לממש את הפוטנציאל המלא שלהם, מבלי לחיות את החיים שעליהם חלמו, לא כי הם לא רוצים, לא כי הם לא יכולים, אלא כי רובם פשוט לא יודעים איך.

אלכס דניאל מצא את הייעוד שלו רק בגיל 29, בשנת 2018. אלכס דניאל של "לפני" הוא אדם שנתן לנסיבות חייו לשלוט בו. מה זה כולל? הרבה: מחלה כרונית קשה שפגעה באיכות החיים ורופאים שאמרו שאין סיכוי לחיות חיים רגילים, חובות של מאות אלפי שקלים, יתמות וחיים בלי משפחה בעולם, התמכרות לסמים ולאלכוהול, חברים לוזרים ועוד הרבה "מתנות" שהיקום זימן.

אלכס דניאל של "אחרי" ממלא אולמות של אלפי אנשים ומוביל אותם להצלחה הפרטית שלהם, חי בשיא הבריאות והאנרגיה שלו ומרוויח סכומים שעד לא מזמן הוא פחד אפילו לחשוב עליהם.

.
English Hebrew
0
animation2
!
 -
:

:

!
Cards We Accept
BOX_INFORMATION_CARDstmus10@yahoo.com
BOX_INFORMATION_CARDstmus10@yahoo.com

Copyright © 2005 Stmus.com