Home
   » » » »  |   |   |   | 
 


Comfy Keyboard Picture only

Learning Hebrew DVD
ספריית עמי


Gift Voucher FAQ
Your Account
Your Email Address
Your Password
$32.95
: הרצל שפיר - MG Ret.

שם הספר
באותיות לטיניות
Milhemet Yom ha-Kipurim Mabat Shoneh
כריכה
דפים544
הוצאה לאורMisrad ha-Bitahon
שנת הוצאה2020
מספר קטלוגיB-002-3825ספר זה, העוסק במלחמת יום הכיפורים, פורשׂ יריעה רחבה של מידע, ניתוח ומסקנות. החל באירועים והמהלכים שקדמו למלחמה, עבור דרך תיאור עקבי ומפורט של ימי המלחמה עצמה מהזוויות המדיניתהמטכ"לית, עוצבות השדה בשתי החזיתות ומידע על תוצאות המלחמה, ועד דיון בהרחבה בהשלכותיה, שחייבו את שיקום צה"ל והגדלת סדר הכוחות שלו.

שני חלקיו הראשונים של הספר עוסקים בצורה מקצועית בסיבות שהביאו לפרוץ המלחמה, בימי המלחמה עצמה ובמיוחד - כיצד ניתן היה לעשות את הדברים אחרת, ובצורה טובה יותר.

החלק השלישי, שדן בטיפול בנפגעים ובתגבור והסיוע שניתן לכוחות הלוחמים, מציג לראשונה את שנעשה בעורף: כיצד נערכו והתארגנו אכ"א, מה"ד וחילות היבשה לתת את המענה הנדרש לקיום הלחימה.

החלק הרביעי דן בתקופה שלאחר המלחמה, ומתאר את שיקום צה"ל והסיוע מארצותהברית. הוא חושף חומר שאיננו ידוע או מוכר לציבור הרחב, ומבחינת כתיבה היסטורית זו השלמה חיונית ביותר.

.
,
English Hebrew
0
animation2
!
 -
:

:

!
Cards We Accept
BOX_INFORMATION_CARDstmus10@yahoo.com
BOX_INFORMATION_CARDstmus10@yahoo.com

Copyright © 2005 Stmus.com