Home
   » » » 8- »  |   |   |   | 
 


Comfy Keyboard Picture only

Learning Hebrew DVD
ספריית עמי


Gift Voucher FAQ
Your Account
Your Email Address
Your Password
$32.95
:

שם הספר
באותיות לטיניות
Ani Etgaber
כריכה
דפים199
הוצאה לאור
שנת הוצאה2010
מספר קטלוגיB-229-2324הייתי שקועה בכתיבה כאשר צלצל הטלפון. הרמתי את השפופרת. מן העבר השני עלה קול זר לי, נרגש משהו. ``הייתי רוצה להפגש איתך``, אמרה לי הדוברת לאחר שהציגה את עצמה. ``בסדר`` עניתי, ``נוכל להפגש``.

``האם תוכלי לבוא אלי? היסס קולה במקצת. ``אני... איני קלת תנועה ביותר...`` עוד באותו שבוע נפגשנו בביתה. היתה זו פגישה שפתחה לי פתח לעולם אחר שלא היה ידוע לי עד כה, עולמם של הנאבקים עם גורלם.

באותו יום ובימים שלאחריו הקשבתי הרבה, קראתי, ראיתי, ניסיתי להבין, ואז כתבתי את הספר הזה.

זהו סיפור שרוב הדמויות והאירועים בו הם פרי דמיוני אך הוא מבוסס על מציאות ואמת. ד.ע.

.
,
English Hebrew
0
animation2
!
 -
:

:

!
Cards We Accept
BOX_INFORMATION_CARDstmus10@yahoo.com
BOX_INFORMATION_CARDstmus10@yahoo.com

Copyright © 2005 Stmus.com