Home
   » » » 3- »  |   |   |   | 
 


Comfy Keyboard Picture only

Learning Hebrew DVD
ספריית עמי


Gift Voucher FAQ
Your Account
Your Email Address
Your Password
$30.95
:

שם הספר
באותיות לטיניות
Sof ha-Mishmeret
כריכה
דפים444
הוצאה לאורמודן
שנת הוצאה2018
מספר קטלוגיB-141-3433בריידי‭ ‬הרטספילד‭, ‬המוכר‭ ‬בכינויו‭ ‬מר‭ ‬מרצדס‮"‬‭ ‬מאז‭ ‬פיגוע‭ ‬הדריסה‭ ‬שביצע‭, ‬מאושפז‭ ‬במצב‭ ‬קטטוני‭ ‬ללא‭ ‬סיכויי‭ ‬החלמה‭. ‬הוא‭ ‬הגיע‭ ‬לשם‭ ‬הודות‭ ‬להולי‭ ‬גיבּני‭, ‬שברגע‭ ‬האחרון‭ ‬הצליחה‭ ‬לסכל‭ ‬את‭ ‬ניסיונו‭ ‬לבצע‭ ‬פיגוע‭ ‬המוני‭ ‬נוסף‭. ‬הולי‭ ‬הייתה‭ ‬שותפתו‭ ‬של‭ ‬הודגס‭, ‬השוטר‭ ‬בדימוס‭ ‬שהוביל‭ ‬לחשיפת‭ ‬תוכניתו‭ ‬האכזרית‭ ‬של‭ ‬בריידי‭.‬ הודגס‭ ‬משוכנע‭ ‬שבריידי‭ ‬מעמיד‭ ‬פני‭ ‬נכה‭. ‬הוא‭ ‬מתייחס‭ ‬ברצינות‭ ‬לשמועות‭ ‬על‭ ‬יכולות‭ ‬טלקינטיות‭ ‬שבריידי‭ ‬פיתח‭, ‬וכל‭ ‬שהוא‭ ‬זקוק‭ ‬לו‭ ‬הוא‭ ‬תיק‭ ‬רצח‭ ‬שהמשטרה‭ ‬ממהרת‭ ‬לסגור‭, ‬כדי‭ ‬שהוא‭ ‬יפצח‭ ‬אותו‭ ‬בחקירה‭ ‬פרטית‭ ‬משלו‭. ‬ובאמת‭, ‬החושים‭ ‬של‭ ‬הודגס‭ ‬אינם‭ ‬מטעים‭ ‬אותו‭. ‬בעזרת‭ ‬הולי‭, ‬שותפתו‭ ‬הנאמנה‭, ‬הוא‭ ‬נחוש‭ ‬לגלות‭ ‬מה‭ ‬זומם‭ ‬בריידי‭ ‬ואיך‭ ‬ניתן‭ ‬לעצור‭ ‬בעדו‭. ‬

מצבו‭ ‬הבריאותי‭ ‬של‭ ‬הודגס‭ ‬בכי‭ ‬רע‭ ‬והוא‭ ‬יודע‭ ‬שהמחלה‭ ‬שאובחנה‭ ‬אצלו‭ ‬תכריע‭ ‬אותו‭ ‬בקרוב‭, ‬אבל‭ ‬הוא‭ ‬מתכוון‭ ‬לסגור‭ ‬את‭ ‬החשבון‭ ‬הפתוח‭ ‬שיש‭ ‬לו‭ ‬עם‭ ‬בריידי‭, ‬גם‭ ‬אם‭ ‬זה‭ ‬יהיה‭ ‬הדבר‭ ‬האחרון‭ ‬שיעשה‭ ‬בחייו‭.‬הודגס‭ ‬וגיבּני‭ ‬פועלים‭ ‬לבד‭ ‬מול‭ ‬מוח‭ ‬מעוות‭ ‬של‭ ‬פסיכופת‭ ‬חסר‭ ‬גבולות‭, ‬אבל‭ ‬גם‭ ‬הם‭ ‬אינם‭ ‬משערים‭ ‬מהי‭ ‬תוכניתו‭ ‬הגדולה‭ ‬של‭ ‬בריידי‭ - ‬שאחריה‭ ‬העולם‭ ‬כולו‭ ‬לא‭ ‬ישכח‭ ‬אותו‭.‬סוף‭ ‬המשמרת‭ ‬הוא‭ ‬הספר‭ ‬השלישי‭ ‬בטרילוגיית‭ ‬ביל‭ ‬הודגס‮"‬‭ ‬אחרימר‭ ‬מרצדס‮‬‭ ‬וכל‭ ‬המוצא‭ ‬זוכה‮‬‭. ‬זהו‭ ‬מותחן‭ ‬פסיכולוגי‭ ‬מבריק‭ ‬מבית‭ ‬היוצר‭ ‬של‭ ‬סטיבן‭ ‬קינג‭, ‬מחבר‭ ‬רבימכר‭ ‬רבים‭, ‬ביניהם‭: ‬זה‮‬‭, ‬הניצוץ‮‬‭, ‬סדרת‭ ‬המגדל‭ ‬האפל‮"‬‭ ‬ועוד‭.‬

.
,
English Hebrew
0
animation2
!
 -
:

:

!
Cards We Accept
BOX_INFORMATION_CARDstmus10@yahoo.com
BOX_INFORMATION_CARDstmus10@yahoo.com

Copyright © 2005 Stmus.com