Home
   » »  |   |   |   | 
 


Comfy Keyboard Picture only

Learning Hebrew DVD
ספריית עמי


Gift Voucher FAQ
Your Account
Your Email Address
Your Password
$25.95
:

סופראלון חילו
הוצאה לאורמשכל
כריכהרכה
דפים251
שנת הוצאה2014

העיר היא דמשק, והשנה היא 1840. פגישה לילית סוערת בין הנזיר האיטלקי תומאסו לבין אצלאן פרחי, נער יהודי ממשפחת סוחרים עשירה, מסתיימת במוות לא צפוי ומובילה לעלילה נוראה, שבה מואשמים יהודי העיר ברצח הנזיר על מנת להשתמש בדמו לאפיית מצות הפסח... מהדורה מחודשת לספר עטור השבחים, הכוללת הקדמה בנימה אישית ומרגשת מאת המחבר. מהדורה זו רואה אור במלאת עשור לצאתו לאור לראשונה של הספר.

.
,
English Hebrew
0
animation2
!
 -
:

:

!
Cards We Accept
BOX_INFORMATION_CARDstmus10@yahoo.com
BOX_INFORMATION_CARDstmus10@yahoo.com

Copyright © 2005 Stmus.com