Home
   » » » 3- »  |   |   |   | 
 


Comfy Keyboard Picture only

Learning Hebrew DVD
ספריית עמי


Gift Voucher FAQ
Your Account
Your Email Address
Your Password
אחים$29.95
: מיכאל בר-זהר

סופרמיכאל בר זהר
הוצאה לאורידיעות ספרים
כריכהרכה
דפים460
שנת הוצאה2013

במוסקבה המושלגת, באפרוריות של טרם שחר, נורית למוות, בפקודת סטאלין, המשוררת טוניה גורדון, יחד עם מיטב הסופרים ואנשי הרוח היהודיים בברית המועצות. מחשבתה האחרונה מוקדשת לשני בניה הקטנים, אלכסנדר ודימיטרי. אביו של אלכסנדר, בעלה הראשון של טוניה, כבר נשלח אל מותו, וגם ימיו של בעלה השני, אביו של דימיטרי וקצין בק.ג.ב., ספורים. הילדים היתומים מופרדים זה מזה בעל כורחם. אלכס הקטן מוברח לאמריקה וגדל שם כילד יהודי. לדימיטרי, שנשלח לבית יתומים נידח, צפויות שנים של אלימות, שנאה ומאבקי הישרדות. האחים, הניצבים עתה משני צידיו של מסך הברזל, כמהים להתאחד. אולם פגישתם מולידה עימות אישי מר ומאבק קטלני ורווי שנאה. במהלך מסע נקמה טרגי, המתנהל במוקדי הכוח של אירופה וארצות הברית, רומסים השניים כל מי שמנסה להתייצב ביניהם, ורק התפרקותה של ברית המועצות מביאה את מלחמת האחים לסיומה הקודר והמפתיע

.
,
English Hebrew
0
animation2
!
 -
:

:

!
Cards We Accept
BOX_INFORMATION_CARDstmus10@yahoo.com
BOX_INFORMATION_CARDstmus10@yahoo.com

Copyright © 2005 Stmus.com