Home
   » » 1- »  |   |   |   | 
 


Comfy Keyboard Picture only

Learning Hebrew DVD
ספריית עמי


Gift Voucher FAQ
Your Account
Your Email Address
Your Password
$20.95
: עילי ראונר

שם הספר
באותיות לטיניות
Yaldah u-chli Keshet
כריכה
דפים55
הוצאה לאורEven Choshen
שנת הוצאה2016
מספר קטלוגיB-073-0254

נגן רחוב המגדל את בתו הקטנה אינו מצליח לגשר בין חובותיו הארציים לבין זיקתו המוחלטת לאמנות. המוזיקה מגלה את הבטחותיה המופשטות ואילו הילדה זקוקה לחיים ראויים. מצוקתו החומרית והרוחנית של הנגן מוליכה אותו אל פי התהום.

זוהי נובלה קצרה על אבהות ועל דאגה, ועל איכותו השבירה של הגוף. אם רוצים היא גם הצהרת כוונות אמנותית.

.
English Hebrew
0
animation2
!
 -
:

:

!
Cards We Accept
BOX_INFORMATION_CARDstmus10@yahoo.com
BOX_INFORMATION_CARDstmus10@yahoo.com

Copyright © 2005 Stmus.com