Home
   » » » »  |   |   |   | 
 


Comfy Keyboard Picture only

Learning Hebrew DVD
ספריית עמי


Gift Voucher FAQ
Your Account
Your Email Address
Your Password
$19.95
: אריקה פישר

סופראריקה פישר
כריכה
דפים316
הוצאה לאור עם עובד ספרים
שנת הוצאה1996
אני חייבת להאמין שאת בחיים ושיום אחד, אולי בקרוב אלוהים שבשמים, אלוהי הרחמים תעמדי בפתח ותגידי אמה, לא יותר, ואז אפול לזרעותייך ואבכה את הדמעות האחרונות שמוטל עלי לבכות. אעשה שתשכחי את מה שקרה ואתן לך את הטוב ביותר שיש לי...

שורות אלה נכתבו בדצמבר 1945 ביומנה האישי של אליזבת ווסט, עקרת-בית גרמניה, נשואה ואם לארבעה ילדים קטנים, שבעיצומה של מלחמת העולם השנייה התאהבה בברלין בצעירה יהודיה, פליצה שרגנהיים, ואספה אותה אל ביתה.

קצת יותר משנה ניתנה לשתיים אמה ויגואר על פי הכינויים שבחרו להן לממש את אהבתן החושנית הסוערת, בזמן שבמחנות הריכוז וההשמדה מתו ונרצחו המוני בני-אדם ובברלין התהדקה עוד ועוד טבעת החנק על צווארם של אחרוני היהודים שנשארו שם.

באוגוסט 1944 נעצרה פליצה בידי הגסטפו ונשלחה לתרזיינשטאדט.

.
English Hebrew
0
animation2
!
 -
:

:

!
Cards We Accept
BOX_INFORMATION_CARDstmus10@yahoo.com
BOX_INFORMATION_CARDstmus10@yahoo.com

Copyright © 2005 Stmus.com