Home
   » » 6- »  |   |   |   | 
 


Comfy Keyboard Picture only

Learning Hebrew DVD
ספריית עמי


Gift Voucher FAQ
Your Account
Your Email Address
Your Password
' - $36.95
: -

כריכה
דפים108
שם הספר
באותיות לטיניות
Meah Shirim Bet + 2 Taklitorim
הוצאה לאורכנרת ספרים
שנת הוצאה2007
מספר קטלוגיB-138-0006עוד מאה שירים? בהחלט כן!

כבר בעת עריכת הספר הראשון, נאלצנו לוותר בלב כבד על שירים רבים, יפים ואהובים על ילדי הגן, שצר היה המקום מלהכילם במסגרת מאה השירים הראשונים. הרי הם לפניכם בספר השני.

עוד מאה שירים מוכרים ואהובים על כל הילדים ועלינו ההורים. עוד מאה שירים עם ציורים מאת דוש. לכל שיר ציור או לכל ציור שיר ושניהם משולבים זה בזה ומשלימים זה את זה. עוד מאה שירים מוקלטים ומושרים דף דף לפי הסדר לראות, לשמוע ולשיר.

בצד השירים הקלאסיים, הוותיקים, ששרים ילדים כיום ושאותם שרנו גם אנו בילדותנו, כללנו הפעם גם שירים חדשים יותר שהתחבבו על הילדים בשנים האחרונות. זה לצד זה ישן וגם חדש. דני גיבור ובין הרים ובין סלעים טסה הרכבת ולעומתם שלומית בונה סוכת שלום, איזה יום שמח והגן שלנו סגור.

בחרנו לערוך את הספר השני לפי עונות השנה כשחגי ישראל שזורים בין העונות. בין החצבים לכלניות, בין הגשם הראשון לחיטה, בין הסתיו לאביב. אך לא רק טבע ופרחים, עונות וחגים יש גם שירים אחרים: שירי חיות, שירי משחק, שירים על צעצועים ועוד.

בספר מופיעים גם אותם שירים שילדינו שבים איתם הביתה ושרים לנו שברירים מהם, ולנו אין מושג מאין באו ומתי נולדו שירי המחתרת של הגנים.

עבודת האיסוף התבססה בחלקה על הקלטות ומחברות שירים של גננות בעיר ובכפר, בקיבוץ ובמושב, במגזר הדתי ובמגזר החילוני.

כדי להקל על מציאת השירים מופיעה בסוף הספר רשימה אלפביתית של שמות השירים והשורה הראשונה של כל שיר. ברשימה מופיעים כל השירים משני הספרים: 100 שירים ראשונים הספר הראשון, ו-100 שירים ראשונים הספר השני ולצידם ציון הספר ומספר העמוד.

.
,
English Hebrew
0
animation2
!
 -
:

:

!
Cards We Accept
BOX_INFORMATION_CARDstmus10@yahoo.com
BOX_INFORMATION_CARDstmus10@yahoo.com

Copyright © 2005 Stmus.com